MS 1 : GÀ ĐIỀU MỸ LAI RỪNG HIỆN TẠI 1K1 CAO RÁO , HƠI MẬPAE VỀ VÔ NGHỆ QUẦN BỘI CHO XUỐNG KÝ RÙI CHƠI NHA , GÀ XUỐNG LÔNG RÙI , BAO AE GÀ NIỀNGNHA . GIÁ : 600 K
Gà tre bổn tây ninh
Gà tre bổn tây ninh

MS 2 : MS 1 : GÀ ĐIỀU BÔNG TRẠNG 9L5 , ZIN CHƯA XUỐNG LÔNG , LÔNG CHỔ NÀO CŨNG ĐÁ .
GIÁ : 700K
Gà tre bổn tây ninh
Gà tre bổn tây ninh
Gà tre bổn tây ninh

MS 3 : GÀ CHUỐI TRẠNG 8L8 , CAO RÁO MẶT MÀY CAY ĐẮNG NHA , ZIN CHƯA XUỐNG LÔNG, NẠP ĐÁ CHÂN LỚN NHA.
GIÁ :700K

Gà tre bổn tây ninh
Gà tre bổn tây ninh
Gà tre bổn tây ninh

MS 4 : GÀ KHÉT TRẠNG 8L , ZIN CHƯA XUỐNG LÔNG , CAO RÁO LÔNG CHẤM SÁT MẠNH GÀ.
GIÁ : 600K
Gà tre bổn tây ninh
Gà tre bổn tây ninh
Gà tre bổn tây ninh

MS 5 : GÀ KHÉT A CON TRÊN TRẠNG 8L8 , ZIN CHƯA XUỐNG LÔNG , CHÂN LÔNG VÃY LOẠN.
GIÁ : 600K
Gà tre bổn tây ninh Gà tre bổn tây ninh

MS 6 : GÀ VÀNG TRẠNG 8L7 , ZIN CHƯA XUỐNG LÔNG , ĐÁ NẠP CHÂN LỚN .
GIÁ : 600K
Gà tre bổn tây ninh
Gà tre bổn tây ninh

GÀ Ở TRÊN BỔN TÂY NINH , GÀ ZIN CHƯA XUỐNG LÔNG , GÀ ĐÃ CỰ MẠNH TỚI TUỔI ĐÁ RỒI NHA . AE CỨ MANG GÀ ĐỒNG TRẠNG THEO QUA XỔ THÍCH CON NÀO BẮT CON ĐÓ NHA ( NHỚ MANG THEO DỎ ĐỰNG DÙM MÌNH NHA ) THANK AE NHIỀU .GIÁ TRÊN MÌNH ĐƯA RA CHO AE CHƠI NÊN AE THÔNG CẢM ĐỪNG NT TRẢ GIÁ NHA.ĐT : 01885408560 ( NO SMS )

ĐỊA CHỈ : 1/2/44 PHẠM QUÝ THÍCH , P. TÂN QUÝ , Q. TÂN PHÚ . GẦN CHỢ TÂN HƯƠNG