NHANH LẸ...GÀ BAO ZIN NHA BÀ CON.
E1 NẶNG 85O..ĐIỀU LAI CHÂN TRẮNG..GÀ NHÁT NGƯỜI GÀ TƠ 9THANG HƠN...GÀ THẢ LANG NÊN NHÁT NGƯỜI LẮM.AE VỀ NUÔI BỘI CHO QUEN...GÀ XỔ RẤT HAY...BO LỚN..
Gà lai zin giá rẻ 850g và 1k050 giá 300k 1e Gà lai zin giá rẻ 850g và 1k050 giá 300k 1e Gà lai zin giá rẻ 850g và 1k050 giá 300k 1e
GÀ AE VỀ NUÔI XONG LÔNG RỒI CHƠI...LÔNG MÁU GẦN XONG.
GIÁ 300K
E2 CHUỐI 1K050..GÀ NUÔI ĐÁ TIỀN CỦA OG BẠN...XỎNG CHUỒNG SOLO GÀ NÒI 2K7.......BẦM MÌNH...RÓT LUÔN...CON CỰ CON KO....GÀ XỔ AE KHỎI CHÊ...TỪ NẠP TỚI GAY...AE VỀ NUÔI LẠI CHƠI TỐT...GÀ CHÂN CHÌ 2HANG CHƠN
Gà lai zin giá rẻ 850g và 1k050 giá 300k 1e Gà lai zin giá rẻ 850g và 1k050 giá 300k 1e
GÀ 10THANG HƠN...AE VỀ NUÔI LẠI CHƠI TỐT
GIÁ 300K LUÔN
TELL 0982.888.682 NHÀ 154 ÂU DƯƠNG LÂN P3Q8
THANK ACE XEM TIN VÀ ÚP PHỤ