close
Ứng dụng mua bán không thể thiếu của bạn
Xem sản phẩm theo:

Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội từ bao đời

350.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 250
Ngày đăng : 5/12/15

Chính sách đối với lao động nữ hướng dẫn mới nhất liên quan đến người lao động

350.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 158
Ngày đăng : 5/12/15

Cẩm nang dành cho giám đốc - Quy chế quản lý tài chính

350.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 162
Ngày đăng : 5/12/15

Luật bảo hiểm xã hội 2016

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 134
Ngày đăng : 5/12/15

Kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính

100.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 131
Ngày đăng : 5/12/15

Luật hôn nhân gia đình 2016

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 191
Ngày đăng : 5/12/15

Nhận diện đấu tranh chống chiến lược diễn biến hòa bình

350.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 120
Ngày đăng : 5/12/15

Khóa học cắt tóc và tạo mẫu nam, nữ tại trung tâm dậy nghề Đẹp Hiện Đại

2.500.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hà Nội
Lượt xem 170
Ngày đăng : 4/12/15

Bộ luật lao động 2016 chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế

350.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 230
Ngày đăng : 5/12/15

luyện thi IELTS tốt nhất - luyện thi cấp tốc

4.000.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 161
Ngày đăng : 4/12/15

Hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu và trình tự đấu thầu

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 158
Ngày đăng : 5/12/15

Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lập hồ sơ yêu cầu

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 141
Ngày đăng : 4/12/15

Những quy định mới nhất về quyền sử dụng đất, thu hồi, bồi thường và hỗ trợ tái

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 124
Ngày đăng : 5/12/15

Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lập hồ sơ yêu cầu

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 104
Ngày đăng : 4/12/15

Những quy định mới nhất về những chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình

350.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 165
Ngày đăng : 5/12/15

Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lập hồ sơ yêu cầu

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 107
Ngày đăng : 4/12/15

Bộ Luật Lao Động 2016 và chính sách mới về tiền lương bảo

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 236
Ngày đăng : 5/12/15

Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lập hồ sơ yêu cầu

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 108
Ngày đăng : 4/12/15

Hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 151
Ngày đăng : 5/12/15

Hướng dẫn thi hành luật đất đai - luật nhà ở 2016 - Luật kinh doanh bất động...

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 235
Ngày đăng : 4/12/15

Tóm tắt - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

96.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 132
Ngày đăng : 5/12/15

Hướng dẫn nghiệp vụ đấu thầu mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước chi tiêu nội bộ

350.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 151
Ngày đăng : 4/12/15

Kinh tế vĩ mô - Trấn thị Bích Dung _ Nguyễn Như Ý

96.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 194
Ngày đăng : 5/12/15

Sổ tay tra cứu nhanh các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu nội bộ, tiếp khách, công

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 160
Ngày đăng : 4/12/15

Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ , tự kiểm soát định mức mua sắm

350.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 136
Ngày đăng : 5/12/15

Luật ngân sách nhà nước 2016

350.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 135
Ngày đăng : 4/12/15

Back

Next