close
Ứng dụng mua bán không thể thiếu của bạn
Xem sản phẩm theo:

Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí - luật phòng chống tham nhũng và công...

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 103
Ngày đăng : 22/3/16

Cẩm nang pháp luật dành cho ngành công an nhân dân

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 184
Ngày đăng : 21/3/16

Luật công an nhân dân 2016 và quy trình tiếp công dân , giải quyết khiếu nại ,...

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 108
Ngày đăng : 22/3/16

Hướng dẫn soạn thảo văn bản tuyển tập các mẫu diẽn văn , các bài phát biểu , mẫu...

225.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 151
Ngày đăng : 21/3/16

Luật nghĩa vụ quân sự - Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam - Hướng dẫn mới...

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 102
Ngày đăng : 22/3/16

Hướng dẫn soạn thảo văn bản tuyển tập các mẫu diẽn văn , các bài phát biểu dành...

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 122
Ngày đăng : 21/3/16

TUYỂN SINH KHỐI A + A1 ĐÀO TẠO KỸ SƯ NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN - HỆ DÂN SỰ TẠI HỌC...

10.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 94
Ngày đăng : 22/3/16

Luật nghĩa vụ quân sự - Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam - Hướng dẫn mới...

350.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 113
Ngày đăng : 21/3/16

TUYỂN SINH KHỐI A + A1 ĐÀO TẠO KỸ SƯ NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN - HỆ DÂN SỰ TẠI HỌC...

420.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 111
Ngày đăng : 21/3/16

Luật thanh niên và chiến lược phát triểnThanh niên - văn bản chỉ đạo của trung...

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 94
Ngày đăng : 21/3/16

Lớp lập dự toán và đo bóc khối lượng công trình

1.400.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hà Nội
Lượt xem 120
Ngày đăng : 21/3/16

Cẩm nang quản lý thu - chi tài chính sử dụng tài sản, dự án đầu tư và hướng dẫn...

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 150
Ngày đăng : 21/3/16

Khóa học kinh doanh xăng dầu và cấp chứng chỉ trên toàn quốc

900.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hà Nội
Lượt xem 122
Ngày đăng : 21/3/16

Cẩm nang hướng dẫn bầu cử Đại Biểu Quốc Hội và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân các...

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 177
Ngày đăng : 21/3/16

Luật phòng cháy chữa cháy 2016 được quốc hội thông qua khóa XIII và các tiêu...

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 100
Ngày đăng : 21/3/16

Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam 2016

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 105
Ngày đăng : 19/3/16

Luật bảo hiểm xã hội 2016 và hướng dẫn mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp , chế độ...

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 221
Ngày đăng : 21/3/16

Luật cư trú 2016 , luật xuất cảnh , nhập cảnh , quá cảnh , cứ trú của người nước...

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 96
Ngày đăng : 19/3/16

Oxford Advanced Learner"s Dictionary - 9th - Kèm DVD ( ấn bản lần 9 /12/2015 )

585.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 86
Ngày đăng : 21/3/16

Bộ luật dân sự 2016 - Luật tố tụng dân sự được quốc hội thông qua kỳ họp thứ...

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 133
Ngày đăng : 19/3/16

Luật xử lý vi phạm hành chính - hướng dẫn xử phạt và giải quyết những hành vi...

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 149
Ngày đăng : 21/3/16

Bộ luật hình sự 2016 - Luật tố tụng hình sự - Luật tổ chức các cơ quan điều tra...

395.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 99
Ngày đăng : 19/3/16

Luật doanh nghiệp - Luật đầu tư - Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào...

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 128
Ngày đăng : 21/3/16

Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân - Luật tổ chức chính...

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 93
Ngày đăng : 19/3/16

Văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức , quản lý và tinh giảm biên chế cán bộ...

335.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 92
Ngày đăng : 21/3/16

Luật kế toán 2016 và các luật về thuế, phí, lệ phí, thống kê

350.000 VNĐ

Phạm vi rao: Hồ Chí Minh
Lượt xem 112
Ngày đăng : 19/3/16

Back

Next